Pär Svensson Litterär översättare SFF

 
 

Jag har gett ett hundratjugotal böcker svensk språkdräkt, mest sakprosa men även skönlitteratur. Min formella utbildning består av en civilekonomexamen och studier i franska, italienska, spanska, tyska och latin vid Lunds universitet. Jag har även studerat klassiskt piano vid Musikhögskolan i Malmö samt i Italien.


Jag är medlem i Sveriges Författarförbund och Översättarcentrum. Tidigare styrelseledamot i Författarförbundets översättarsektion och Översättarcentrum.

 

Litterära översättningar från franska, italienska och engelska