Pär Svensson Litterär översättare
 
 

Jag översätter litterära texter, i första hand böcker, men åtar mig även artiklar och andra kortare texter.


Hittills har jag gett ett hundratal böcker svensk språkdräkt. Min formella utbildning består av en civilekonomexamen och studier i franska, italienska, spanska, tyska och latin vid Lunds universitet. Jag har även studerat klassiskt piano vid Musikhögskolan i Malmö samt i Italien.


Jag är medlem i Sveriges Författarförbund och Översättarcentrum. Tidigare styrelseledamot i Författarförbundets översättarsektion och Översättarcentrum.

Litterära översättningar från franska, italienska och engelska

”Månadens översättare” i

Sveriges Författarförbunds

översättarsektion.

Läs intervju